CAS Testi

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-4)

Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı (GEÇDA)

DENVER Gelişimsel Tarama Testi

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

Psiko-Eğitimsel Profil (PEP-R)

Çocuklar İçin Tematik Algı Testi (C.A.T.)

Peabody Resim Kelime Testi

Luisa Düss Psikanalitik Öykü Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Portage Gelişim Ölçeği