İstanbul Terapi 2010 ©

Randevu için bizimle iletişime geçin.
+90 533 939 3117

Evcil Hayvanlarla Birlikte Yaşamak Psikolojik Sağlığa İyi Gelir mi?

Evcil Hayvanlarla Birlikte Yaşamak Psikolojik Sağlığa İyi Gelir mi?

Bir hayvanla birlikte yaşamak kimimizin içini ısıtan bir düşünce iken kimileri için zor ve zahmetli bir süreç gibi görülebiliyor. Hayvan fobisine sahip kişiler için ise bu düşünce hayali bir maruz bırakma yöntemi yerine geçebilir… Kedi, köpek, tavşan, kuş, inek vb. birçok tür, tıpkı insanlar gibi sevgi görmeye ve göstermeye ihtiyaç duyarlar. İnsanlar gibi mutlu olur, heyecanlanır, üzülür, öfkelenir, acı duyar, korkar; kısacası hissederler. Bu benzerlikler, güzel dostlarımızla bir arada yaşarken bizi duygusal olarak daha fazla yakınlaştırıp birbirimizle daha kolay iletişim kurmamızı sağlıyor. İnsanların evcil hayvan sahibi olmaları ile duygu durumları arasındaki ilişkiyi inceleyen güncel bir araştırmada (Haskaya, 2019), evcil hayvanların bireyler için sevgi nesnesi ve öz farkındalığın gerçekleşmesinde bir faktör olarak görüldüğü, ayrılık kaygısı, terk depresyonu, kayıp ve yas ile baş etmede yardımcı özellikte oldukları ortaya konmuştur. Araştırmada aynı zamanda bu kişiler, kendilerini iyi hissetmedikleri durumlarda evcil hayvan ile vakit geçirme davranışını yüksek oranda gerçekleştirdiklerini ifade etmişlerdir. Verilen cevaplar temelinde, evde hayvan ile birlikte yaşamak, kişileri iyi hissettirmektedir.

Yine Türkiye’de yapılan benzer bir araştırmada (Şan, 2020) evcil hayvan sahiplerinde depresyon ve anksiyete düzeyleri incelenmiş ve çalışma sonucuna göre evcil hayvan sahibi grubun depresyon puanlarının ortalaması, evcil hayvan sahibi olmayan grubun depresyon puanından düşük çıkmıştır.

Kaynakça

Şan, M. A. (2020). Evcil hayvan sahiplerinde depresyon ve anksiyete düzeylerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). T.C. Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Fakültesi Psikiyatri (Klinik Psikoloji-Erişkin) Anabilim Dalı, Bursa.

Haskaya Suna, A. (2019). Türkiye’de yaşayan evcil hayvan sahiplerinin bütüncül psikoterapi perspektifinden analizi. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 2(3), 131-153.

Bir Cevap Yazın