Gerek akademik, gerek sosyal, gerekse mesleki yaşamda pek çok kişi zaman zaman farklı alanlarda performans sergilemek durumundadır. Bu üniversite giriş sınavı da olabilir, bir futbol maçı da, bir tiyatro sahnesi de ve\veya bir toplantıda konuşma ya da sunum yapmak da. Performans sergilemek, kişiden kişiye ve durumdan duruma değişmekle birlikte hemen herkeste bir miktar stres ve kaygı yaratmaktadır. Bu stres ve kaygı, dozunda olduğu sürece beklenir, kabul edilir, hatta arzu edilir bir şeydir. Çünkü küçük bir miktar stres, zihni harekete geçirmektedir. Diğer yandan aşırı kaygı ve stres kişinin performansını olumsuz yönde etkileyecek, hatta fizyolojik ve psikolojik sağlığını bozacak noktalara varabilir. Ayrıca bu durum, kişinin yeteneklerinin keşfedilmesine, geliştirilmesine ve performansının arttırılmasına da engel teşkil etmektedir. Dolayısıyla işlevsel olmayan bu performans kaygısı, kişinin mevcut kapasitesini ve belirli bir alandaki potansiyel yeteneğini etkin bir şekilde ortaya koymasını engelleyerek, kişinin yaşamında maddi ve manevi pek çok kayba ve güçlüğe neden olabilmektedir.

Performans geliştirme teknikleri: eğitimde, sporda, sağlıkta, performans sanatlarında, ebeveynlikte, koçlukta, öğretmenlikte, ikili ilişkilerde, politikada, liderlikte ve her alandaki iş yaşamında kullanılabilmektedir. Tahmin edilenden çok daha kısa bir süre içinde, bireylerin, grupların, kurumları ve ailelerin performansını geliştirmek, yaşam kalitelerini artırmak ve var olan potansiyelleri en üst düzeye çıkarmanın mümkün olduğu ilkesi ile hareket eden merkezimizde özel olarak odaklanılan performans geliştirme alanları şu şekildedir:

İş Yaşamında Performans Geliştirme
Sporda Performans Geliştirme
Sanatta Performans Geliştirme
1- Performans sadece sanata ve spora özgü değil, yaşamın tüm alanlarında kendini gösteren ve yaşam kalitesinin en önemli belirleyicilerinden biri olma özelliği taşıyan bir tanımdır

2 – Performans günlük yaşamın her alanında, diğer insanlarla etkileşimin yer aldığı bütün durumlarda kendini göstermektedir.

3- Bugünkü performans algımız, geçmiş yaşantılarımızdan şekillenmektedir. Bireyin yaşamının ilk yıllarında sergilediği performanslara karşı aldığı tepkiler bugünkü performans algısının ve sıkıntılarının belirleyicisidir.

4- Geçmiş olumsuz performans deneyimlerinin yarattığı olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması bireyin var olan potansiyelini ortaya koyabilmesi için mutlak bir önkoşuldur.

5 – Üst düzey performans salt geçmiş yaşantılara bağlı değildir ve performans alanına özgü bazı bilişsel ve psikolojik becerilerin bireye uygun yöntemlerle edindirilmesi gerekmektedir.

6- Her insan yaratıcı bir potansiyele sahiptir ve bu potansiyeli her ne meslek grubunda olursa olsun, ortaya koyması halinde yaşam kalitesi artacaktır.

7 – Her insan daha iyisini başarabilir ve üstün performans gösterebilir.

Nasıl Bir Teknik Kullanılmaktadır?

Performans geliştirmede geçmiş olumsuz deneyimlerin temizlenmesi, beden kontrolü, imajınasyon ve bilişsel çarpıtmaların yeniden yapılandırılması için EMDR ve Bilişsel-Davranışçı terapiyi kombineli olarak kullanmayı tercih etmekteyiz.