Yrd. Doç. Dr. Ertan GÖRGÜ

2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümünde lisans, 2005 yılında Marmara Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. 2015 yılında aynı bölümde doktorasını tamamlamıştır.
EMDR, Bilişsel Davranışçı Terapi ve Aile Terapileri eğitimlerini tamamlamıştır. 2007 yılında başladığı psikodrama eğitimini 2012 yılında tamamlamış, psikodrama terapisti olmuştur.
Değişik terapi merkezlerinde terapist ve koordinatör olarak çalışmış, Yapı Kredi Bankası ve Türkiye Futbol Fedarasyonu’nda terapist olarak bireysel ve grup terapileri çalışmalarını yürütmüştür.
Çocuk değerlendirmesi (CAS-WICS-4, PEP-R, AGTE, GEÇDA, Portage, DENVER, GESSEL, CAT, Luisa Duss vb.), çocuk terapisi (oyun terapisi, çocuk psikodraması, drama) ve özel eğitim alanında da birçok sertifikaya (PECS, TEACH, ABA, Sensorik Entegrasyon, Küçük Adımlar vb.) sahiptir.
Birçok kongrede konuşmacı olarak yer almıştır, yayınlanmış makaleleri ve araştırmaları bulunmaktadır. 2010 yılından bu yana farklı üniversitelerde dersler vermektedir.


Uzm. Aile Dan. Tuğba DÖNER

2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde lisans, 2006 yılında MEB tarafından açılan ” Özel Öğretim Sınıf Öğretmenliği” eğitimini alıp özel eğitim alanında uzman olarak çalışmaya başlamıştır. 2006-2009 yılları arasında Japonya’nın Tokyo şehrinde özel eğitim ile ilgili gözlem ve araştırmalar yapmış, Ural-Altay dil grubunda olan Japonca’nın okumayı öğrenme yöntemini disleksi’li çocukların eğitimi için uyarlamıştır. 2009′ dan itibaren ağırlıkta ”Özel Öğrenme Güçlüğü” ve” DEHB” ile akademik açıklarını kapatmaya yönelik birebir çalışmıştır. 2015 yılında Türkiye’de ilk ve tek çocuklar için kişilik gelişim programı olan ”Çocuk Filozoflar Akademisi”ni kurup programın koordinatörlüğünü yürütmüştür. 2019 yılında Medeniyet Üniversitesi ”Aile Danışmanlığı” bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Kendisi merkezimizin kurucusu olup ”Eğitim Koordinatörü” ve ” Aile Danışmanı” olarak görev almaktadır.


Uzm. Kl. Psikolog Eda CESUR

2017 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi psikoloji lisans bölümünden, 2022 senesinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programı yetişkin dalından “Raising a Child with Down syndrome: A Qualitative Investigation on Fathers’ Experiences“ isimli tezini sunarak mezun oldu. Katıldığı eğitim programları arasında Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı Eğitimi ve Yetişkin Psikopatolojileri ve Rorschach-TAT Eğitimi bulunmaktadır.

Meslek hayatına farklı gelişim gösteren çocuklarla birlikte akademik ve psiko-sosyal beceriler üzerinden çalışmalar yaparak ve ailelerine psikolojik danışmanlık vererek başladı. 2020 senesinden bu yana ise yetişkinlerle birlikte yüz yüze ve çevrimiçi psikodinamik yönelimli bireysel psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir.


Psikolog Aylin GÜNDOĞAR

2014 Yılında Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur.

Uludağ Üniversitesi Hastanesi ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde uzun dönem nöroloji alanında staj yapmıştır.

2019 yılında Üsküdar Üniversitesinden Aile Danışmanlığı sertifikasını almıştır.

2014 yılından beri özel gereksinimli bireylere ve ailelerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

Wisc-R,AGTE, Frankfurter Dikkat Testi, Gesell, Loisa Duss, Peabody, Metropolitan, Frostig, Koppitz, Porteus, Benton, CAT,Bender Gestalt testleri uygulayıcısıdır. 2021 yılından beri Disleksi Merkezi’nde aile danışmanlığı ve bireysel eğitimler vermektedir.


Psikolog Gizem DURGUT

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde psikoloji lisansını tamamladı. Rumeli Üniversitesi’nde yetişkin odaklı klinik psikoloji eğitimlerini tamamlamıştır. Yetişkinlerle Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Rasyonel Duygucu Davranış Terapisi ve Çift Terapisi ekolleriyle çalışmaktadır. Depresyon, anksiyete bozukluğu, obsesif-kompulsif bozukluk, sosyal fobi, travma sonrası stres bozukluğu, kişilerarası problemler, yeme bozukluğu ve özgül fobiler gibi çeşitli problemlerde danışanlarına terapi hizmeti vermektedir.

Oyun atölyeleri, anaokulu ve çeşitli terapi merkezlerinde çalışmış olup çocuklarla çeşitli sorunlarla Deneyimsel Oyun Terapisi ve Bilişsel Davranışçı Terapi ekolleriyle çalışmaktadır. Gessel Gelişim Figürleri, Ankara Gelişim Envanteri, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Frankfurter Dikkat Testi, D2 Dikkat Testi, Bender Gestalt Görsel Algı Testi, Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi, Cattel Zeka Testi, Porteus Labirentleri Testi, Kent EGY Zeka Testi, Denver II Testi ve Çocuk Resim Analizleri uygulayıcısıdır.