Yrd. Doç. Dr. Ertan GÖRGÜ

2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümünde lisans, 2005 yılında Marmara Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. 2015 yılında aynı bölümde doktorasını tamamlamıştır.
EMDR, Bilişsel Davranışçı Terapi ve Aile Terapileri eğitimlerini tamamlamıştır. 2007 yılında başladığı psikodrama eğitimini 2012 yılında tamamlamış, psikodrama terapisti olmuştur.
Değişik terapi merkezlerinde terapist ve koordinatör olarak çalışmış, Yapı Kredi Bankası ve Türkiye Futbol Fedarasyonu’nda terapist olarak bireysel ve grup terapileri çalışmalarını yürütmüştür.
Çocuk değerlendirmesi (CAS-WICS-4, PEP-R, AGTE, GEÇDA, Portage, DENVER, GESSEL, CAT, Luisa Duss vb.), çocuk terapisi (oyun terapisi, çocuk psikodraması, drama) ve özel eğitim alanında da birçok sertifikaya (PECS, TEACH, ABA, Sensorik Entegrasyon, Küçük Adımlar vb.) sahiptir.
Birçok kongrede konuşmacı olarak yer almıştır, yayınlanmış makaleleri ve araştırmaları bulunmaktadır. 2010 yılından bu yana farklı üniversitelerde dersler vermektedir.


Uzm. Aile Dan. Tuğba DÖNER

2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde lisans, 2006 yılında MEB tarafından açılan ” Özel Öğretim Sınıf Öğretmenliği” eğitimini alıp özel eğitim alanında uzman olarak çalışmaya başlamıştır. 2006-2009 yılları arasında Japonya’nın Tokyo şehrinde özel eğitim ile ilgili gözlem ve araştırmalar yapmış, Ural-Altay dil grubunda olan Japonca’nın okumayı öğrenme yöntemini disleksi’li çocukların eğitimi için uyarlamıştır. 2009′ dan itibaren ağırlıkta ”Özel Öğrenme Güçlüğü” ve” DEHB” ile akademik açıklarını kapatmaya yönelik birebir çalışmıştır. 2015 yılında Türkiye’de ilk ve tek çocuklar için kişilik gelişim programı olan ”Çocuk Filozoflar Akademisi”ni kurup programın koordinatörlüğünü yürütmüştür. 2019 yılında Medeniyet Üniversitesi ”Aile Danışmanlığı” bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Kendisi merkezimizin kurucusu olup ”Eğitim Koordinatörü” ve ” Aile Danışmanı” olarak görev almaktadır.


Uzm. Psikolog & Psikodramatist Pınar Talaslıoğlu Bahar

Maltepe Üniversitesi Felsefe ve Psikoloji bölümlerinde YÖK tam bursuyla eş zamanlı olarak lisans (2009), Okan Üniversitesi Gelişim Odaklı Psikoloji (2018) ile İstanbul Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji (2019) programlarında yüksek lisans eğitimlerini tamamlamıştır. Okan Üniversitesi Erasmus Plus değişim programıyla Macaristan-Budapeşte’de bulunan çift dilli (Macarca- İngilizce) bir Montessori anaokulunda bulunmuştur.  Psikodrama, oyun terapisi, varoluşçu terapi, psikodinamik terapi, çocuk ve yetişkin testleri, Waldorf pedagojisi ve P4C (Çocuklar ve topluluklar için felsefe) üzerine eğitimler almıştır. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde psikolog, kreş ve gündüz bakımevinde psikolog & sorumlu müdür olarak görev almış, çeşitli çocuk tiyatrolarının oyunlarını pedagojik açıdan değerlendirmiş ve farklı danışmanlık merkezlerinde psikolog olarak çalışmıştır. 2012 – 2021 yılları arasında bir vakıf üniversitesinin çocuk gelişimi ön lisans programında öğretim görevlisi olarak yer almış, aynı üniversitede fakülte genelinde felsefe üzerine ve psikoloji bölümünde atipik çocuklar üzerine, farklı bir üniversitenin psikoloji bölümünde de psikoloji tarihi ve psikolojide etik üzerine ders vermiştir. Çocuklarla çalışmalarını deneyimsel oyun terapisi, Alfons Aichinger’ın çocuk psikodraması, Waldorf ilhamli ve doğa temelli pedagoji ekollerinden yararlanarak, ergenlerle ve yetişkinlerle çalışmalarını psikodrama, psikodinamik terapi ve varoluşçuluk yaklaşımlarından yararlanarak sürdürmektedir.


Uzm. Kl. Psikolog Ece AYDEMİR

2018 yılında burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi’nden mezun oldu. 2019 yılında Işık Üniversitesi Çocuk-Ergen Odaklı Klinik Psikoloji Yüksek Lisansına başladı. Lisans ve yüksek lisans eğitimi süresince Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda gönüllü olarak çocuklarla çalışmalar yaptı. Antalya Atatürk Devlet Hastanesi, Limon Montessori Anaokulu, Nuhun Gemisi Aile Danışmanlık Merkezi, Norma Razon Aile, Çocuk ve Genç Danışmanlık Merkezi ve Moodist Hastanesi’nde stajlarını tamamladı. 2019 yılında YeditepeÜniversitesinde Pedagojik Formasyon Sertifika Programını tamamladı. Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Porteous Labirentleri Testi, Peabody Resim Kelime Testi, Gesell Gelişim Figürleri Testi, Bender- Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Bir İnsan Çiz, KENT E-G-Y Testi, Frankfurter Dikkat Testi, D2 Dikkat Testi,Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası, Giliam Otizm Bozukluğu Derecelendirme Ölçeği,MOXO Dikkat Testi uygulayıcısıdır. Şuanda Disleksi Merkezi’nde özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar ve aileleri ile çalışmaktadır. Ayrıca, İstanbul Terapi’de çocuk ve ergen danışanlarla Bilişsel Davranışçı Terapi ve Yönlendirilmemiş Oyun Terapisi yaklaşımlarıyla çalışmaktadır.


Uzm. Psikolog Sibel TUNCER

İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü (2013) bitirdikten sonra, yüksek lisans eğitimini İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uygulamalı Psikoloji (2016) alanında tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında ve sonraki süreçte çeşitli eğitim kurumları ve danışmanlık merkezlerinde psikolog olarak çalışmıştır. Aile Danışmanlığı, Pedagojik Formasyon, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi, Deneyimsel Oyun Terapisi eğitimlerini tamamlamıştır. Aynı zamanda WISC-IV, MOXO ve Çocuk Değerlendirme Testleri uygulayıcısıdır.

Şu anda İstanbul Terapi bünyesinde çocuk, ergen ve aileleriyle hem değerlendirme hem de duygusal sorunlar, kaygı bozuklukları, uyum ve davranış bozuklukları alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Duygusal terapi çalışmalarının yanında özel öğrenme güçlüğü, dikkat ve dürtüsellik problemleri yaşayan çocuklara eğitimsel terapi ile destek vermektedir.


Uzm. Psikolog Özlem SÜRÜCÜ

2014 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans, 2016 yılında Okan Üniversitesi’nde ”Gelişim Psikolojisi” bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Yüksek lisans bitirme projesini ‘Çocuklarda ölüm ve yas sürecine yaklaşım ‘üzerine yapmıştır. Lisans ve yüksek lisans eğitimi sırasında kendini geliştirmek amacıyla çeşitli özel kurum ve derneklerde farklı yaş gruplarındaki çocuklar ve yetişkinlerle çalışmıştır. 2019 yılında Marmara Üniversitesi Pedagojik Formasyon Sertifika Programını tamamlamıştır. Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) , Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Gesell Gelişim Figürleri Testi, Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi , Denver II Gelişimsel Tarama Testi ,Bir İnsan Çiz Testi, Çocuklarda Tematik Algı Testi (CAT) , Okula Hazırlık Değerlendirme Testi uygulayıcısıdır. Şu anda uluslararası bir okulda okul psikoloğu olarak çalışmaktadır. Ayrıca Disleksi Merkezi’nde özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar ve ailelerle, İstanbul Terapi ’de çocuk ve ergen danışanlarla Bilişsel Davranışçı Terapi ve Yönlendirilmiş Oyun Terapisi yaklaşımlarıyla çalışmaktadır.


Uzm. Psikolog Nilsu Solmaz

Toronto Üniversitesinde Psikoloji ve İstatistik alanlarında çift ana dal yapmış ve mezun olmuştur.

Lisans eğitimi süresi boyunca Kanada’da gelişim psikolojisi laboratuvarında asistanlık yapmış, daha sonra klinik alanda yüksek lisansını tamamlamak üzere Türkiye’ye dönmüştür.

Yüksek lisans eğitimini tamamladığı süre boyunca çeşitli kliniklerde çocuk psikolojisi alanında görev almış ve yarı zamanlı olarak Acıbadem Hastanesi klinik psikoloji departmanında psiko-onkoloji stajı yapmıştır. 2020-2022 yılları boyunca kısa süreli çözüm odaklı terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi ve objektif değerlendirme testleri alanlarında uygulayıcı sertifika eğitimlerini tamamlamıştır ve güncel olarak kurumumuzda psikolog olarak görev almaktadır.


Uzm. Psikolog Ece Sena Cansev

Maltepe üniversitesi Psikoloji bölümünden 2020 yılında mezun olmuş, aynı yıl içerisinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’da Pedagojik Formasyon eğitimini tamamlamıştır.

Şuan da İstanbul Aydın Üniversite’sinde tezli olarak Genel Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini tamamlamaktadır.

Lisan sürecinde çeşitli stajlar yapmış eğitimler almıştır. 2018 yılında Kadıköy Belediyesi Sosyal Servis bölümünde gönüllü olarak görev almış, Kadıköy’de ikamet eden sosyo-ekonomik seviyesi düşük ailelere-bireylere hem sosyal hem psikolojik destek projesi kapsamında görüşmelere katılmıştır.

Aynı zamanda POTLAÇ projesi kapsamında kadın girişimcilere psikolojik destek sağlamıştır. Maltepe üniversitesi ve Maltepe Kaymakamlığı’nın yürüttüğü SOYAÇ Projesinde 1 yıl gönüllü olarak psikolojik açıdan risk altında olan 6-15 yaş grubu çocuklara akran danışmanlığı yapmıştır.

Bu sürede Prof. Carmel Cefai’den RESCUR Surfing the Wales Promoting resilience in school children eğitimini almıştır. 2019 Yılında Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) Psikiyatrist Doktor Özgür Maden’in yanında psikiyatri-klinik stajını tamamlamıştır. Bu sürede çeşitli vakaları takip etme fırsatı yakalayıp, yatan hastaların vizitlerine katılmıştır. Uzman Psikolog Çağla Tuğba Selveroğlu’nun vermiş olduğu Çocuk Değerlendir Testleri eğitimini tamamlayıp, Çocuk Ergen Psikolojik Eğitimler Derneği onaylı uygulayıcı sertifika almıştır. (Gessell, Cattell 2A, Cattell 3A, Metropolitan, Porteus, Bender-Gestalt, Benton, Agte, Frostig, Good-Enough, Peabody) Kısa Süreli Çözüm Odaklı terapi eğitimini Uzman Psikolog Nevin Dölek tarafından tamamlayıp, Ruh Sağlığı Derneği onaylı uygulayıcı sertifika almaya hak kazanmıştır. 2022 yılında, Nilüfer Devecigil’den Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitimi’ni alıp, aktif olarak oyun terapisi seansları vermektedir.